Informacja dla uczniów odbywających praktyki zawodowe od 20.05-15.06.2019.

Odprawa przed pójściem na praktykę zawodową i szkolenie z zakresu BHP odbędzie się w dniu 7 maja 2019 r. o godz.  9:00  w Auli Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie.

Obecność uczniów na szkoleniu i odprawie jest obowiązkowa. Szkolenie dotyczy również uczniów wyjeżdżających w ramach projektu ERASMUS+. Uczeń bez odbytego szkolenia BHP nie może odbywać praktyki zawodowej.

Każdy uczeń musi w dnu szkolenia posiadać dzienniczek praktyk i długopis,  dzienniczki można zakupić w sklepiku ZST. Uczniowie wyjeżdżający z projektu Ersamus+  odbiorą dzienniczki w sekretariacie ZST.

Do dnia szkolenia każdy uczeń może sobie sam znaleźć miejsce praktyk, w takim przypadku prosimy zabrać ze sobą potwierdzenie przyjęcia ucznia na praktykę [pobierz]. Informacja o miejscu odbywania praktyk znajduje się na stronie Internetowej ZST w dziale Szkolenie Praktyczne i zakładka Praktyka zawodowa lub na stronie CKP . Na odprawie zostaną rozdane umowy o praktykę zawodową.