Informacja dla uczniów odbywających praktykę zawodową.

Odprawa przed pójściem na praktykę zawodową i szkolenie z zakresu BHP odbędzie się w dniu 30.04.2018r. o godz.  7.30  w Sali ZST,
w  B14 . Klasy 2 TEA i 2 TMF.

Natomiast kl. 2 TP w CKP Dobrzechów o godz.12.20 w  Sali 17.

Obecność uczniów na szkoleniu i odprawie jest obowiązkowa. Szkolenie dotyczy również uczniów wyjeżdzających w ramach projektu ERASMUS +. Uczeń bez odbytego szkolenia BHP nie może odbywać praktyki zawodowej.

Każdy uczeń musi w dnu szkolenia posiadać dzienniczek praktyk
i długopis. Uczniowie w klas drugich powinni zakupić dzienniczki
w sklepiku ZST. Uczniowie wyjeżdzający z projektu Ersamus +  odbiorą dzienniczki w sekretariacie ZST.

Każdy uczeń może sobie sam znaleźć miejsce praktyk. Informacja
o miejscu odbywania praktyk znajduje się na stronie Internetowej ZST
w dziale Szkolenie Praktyczne i zakładka Praktyka zawodowa. Na odprawie zostaną rozdane umowy o praktykę zawodową.