Informacja

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie informuje wszystkich uczniów i rodziców, że dni 14-15 października 2021 roku są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w naszej placówce.