Informacja

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie informuje wszystkich uczniów i rodziców, że zgodnie z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie oraz Zarządzeniem nr 57/2021 Dyrektora ZST Strzyżowie nauczanie stacjonarne dla wymienionych poniżej klas zostaje zawieszone. Ponadto przypomina, że zajęcia będą odbywać się zgodnie przyjętymi w placówce technikami nauczania na odległość (platforma MS Teams). Zajęcia będą odbywać się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Klasa:
– 1 TP (22.10.2021 – 28.10.2021)
– 1 TS (22.10.2021 – 28.10.2021)
– 3 TPp (22.10.2021 – 29.10.2021)
– 3 TMp (22.10.2021 – 29.10.2021)
– 3 op (22.10.2021 – 29.10.2021)

Pozostałe klasy pozostają w systemie nauczania stacjonarnego.