Informacja

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego informuje że w dniu 12.02.22021r. zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe dotyczące nauki jazdy samochodem dla uczniów CKZ w Dobrzechowie. Oferty złożyło 4 podmioty gospodarcze. Najkorzystniejsza ofertę złożyła firma: OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW”START” Józef Sołtysik ul. Łukasiewicza 14, 38-100 Strzyżów.