Informacja

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie informuje wszystkich uczniów i rodziców, że dzień 11 styczeń  2022 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w CKZ Dobrzechów, z powodu przeprowadzenia w placówce egzaminu  potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.