Harmonogram zajęć w CKP w trakcie rekolekcji 2019

Środa 13.03.2019 r.
● Uczniowie przychodzą na zajęcia do CKP normalnie.
● O godzinie 11:20 będzie podstawiony autobus, który odwiezie uczniów na rekolekcje.
● Po rekolekcjach uczniowie zwolnieni do domu.
● Sprawdzanie obecność pod kościołem:
Klasa 1mo – Błądziński Jan, Gadamski Wojciech
Klasa 2TPM  – Prasnal Kazimierz, Nowak Wiesław
 
Czwartek 14.03.2019 r.
● Uczniowie nie przychodzą na zajęcia do CKP, tylko zgłaszają
się na rekolekcje.
● O godzinie 9:00 sprawdzenie obecności pod kościołem.
Klasa 3m – Błądziński Jan
Klasa 1mo – Czaczkowski Aleksander
Klasa 2m, 2TPM – Prasnal Kazimierz, Nowak Wiesław
● Klasa 3 woś przychodzi po rekolekcjach na zajęcia do CKP
normalnie. Zajęcia będą prowadzone przez p. Wiesława Nowak.
● Pozostali uczniowie mający zajęcia w CKP po rekolekcjach
zwolnieni do domu.
 
Piątek 15.03.2019 r.
● Uczniowie przychodzą na zajęcia do CKP normalnie.
● O godzinie 9.40 będzie podstawiony autobus, który odwiezie uczniów na rekolekcje.
● O godzinie 9:55 sprawdzenie obecności pod kościołem. Każdy nauczyciel w swojej klasie.
● Po rekolekcjach uczniowie zwolnieni do domu.