Egzamin końcowy KKZ

22-23 kwietnia 2017 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego odbył się egzamin końcowy dla słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego M.19 – Użytkowanie obrabiarek skrawających.