Dzień wolny

Dzień 1.11.2019 r. jest ustawowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tym dniu szkoła jest zamknięta.

Dzień 31.10.2019 jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonym przez dyrektora. W tym dniu mogą być organizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

W związku z powyższym chęć uczestnictwa w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych proszę zgłaszać do nauczycieli.