Stypendium „SEGER Cutting Tools”

Stypendium dla uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie w roku szkolnym 2017/2018 zostało przyznane następującym uczniom:

  1. Bolesław Dziadosz – kl. 3 technik mechanik,
  2. Kamil Nowicki – kl. 3 technik mechanik,
  3. Maciej Wójcik – kl. 3 technik mechanik.

Stypendium w wysokości 1000 zł na osobę przyznano za najlepsze wyniki z zakresu obróbki skrawaniem. Stypendium ufundowane zostało przez firmę „SEGER Cutting Tools” z Wiśniowej.

GRATULUJEMY