Zmiany w planie lekcji

Proszę o zapoznanie się ze zmianami w planie lekcji od 10.09.2018.

Aby prawidłowo wyświetlał się plan lekcji w niektórych przeglądarkach należy najpierw skasować historię przeglądania.