Wycinarka plazmowa CNC

29 kwietnia w Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie odbyło się szkolenie Kadry Pedagogicznej z zakresu obsługi oraz eksploatacji nowo zakupionej wycinarki plazmowej CNC. Maszyna została zakupiona w celu uzupełnienia wyposażenia do nauki zawodu, aby umożliwić naszym uczniom ciągłe rozwijanie swoich umiejętności na nowoczesnych urządzeniach używanych w przemyśle. Jej koszt to niespełna 70 000 zł.