Terminy kontroli zeszytów i ocen dla pracowników młodocianych

WYKAZ TERMINÓW KONTROLI OCEN I ZESZYTÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH NA OCENĘ ROCZNĄ

  1. Klasy  III m 30.05.2016r.
  2. Klasy  III w  i III ws  31. 05.2016 r.
  3. Klasy  I  ws, I wk   02.06.2016r.
  4. Klasa I m   i II m  02.06.2016 r.
  5. Klasy  II ws  i II wk 3.06.2016 r.  

Zeszyty  zbiera od kolegów i koleżanek jedna osoba, przynosi  je  do Sekretariatu Szkoły  ZST lub CKP.

Pracodawca wypełnia zaświadczenie o ocenie rocznej  w zeszycie zajęć  praktycznych  uczniów, którzy odbywają   zajęcia praktyczne w zakładzie pracy. 

Za brak uzupełnionego zeszytu, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.