WYKORZYSTANIE STYPENDIUM Z FUNDACJI GENE’A HAASA

W dniu 10 Marca 2016 r. uczniowie odbywający zajęcia w Centrum z  klas II i III technik mechanik  wraz z nauczycielami Danielem  Złotek i  Aleksandrem Czaczkowskim  wzięli udział w  targach  obrabiarek i narzędzi skrawających w Kielcach. Uczestnicy wycieczki mieli okazję zobaczyć najnowsze obrabiarki oraz porozmawiać z wystawcami obrabiarek. Nauczyciele mieli okazję nawiązać kontakty z producentami maszyn, które znajdują się w naszym Centrum. Nawiązane kontakty przyczynią się do wzajemnej pomocy i doradztwa.

Targi w Kielcach są  drugimi co do wielkości  największymi targami w Polsce. To 90 000 m2 powierzchni wystawienniczej w 7 pawilonach wystawienniczych z nowoczesną infrastrukturą. Organizowane są już po raz  IX. Na  targach „Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi STOM-TOOL” prezentowane są najnowsze światowe technologie. Łącznie to ponad 700 firm,  wystawców między innymi z Polski, Niemiec, Turcji, Włoch, Czech, Słowacji, Litwy, Danii i Holandii.

Uczniowie mieli szanse zobaczyć wiele możliwości zastosowań procesów obróbczych  i nowoczesnych technologii wytwarzania.  Mamy nadzieję że udział w targach zachęci młodzież do nauki i zgłębiania wiedzy na kierunku kształcenia, który wybrali.

Całość kosztów wycieczki wraz z posiłkiem dla uczniów została sfinansowana z otrzymanego stypendium z Fundacji Gene’a Haasa.