szkolenie BHP dla uczniów

W dniu 11.05.2016 r. (tj. środa) godz. 14.00 w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie odbędzie się szkolenie BHP dla uczniów, którzy będą odbywać praktyki zawodowe w najbliższym czasie zarówno w Polsce, jak i w Niemczech (dotyczy uczniów, którzy nie brali udziału w szkoleniu BHP w dniu 04.05.2016 r.) Uczniowie biorący udział w szkoleniu obowiązkowo powinni przynieść ze sobą dzienniczek praktyk.