SZKOLENIA – BEZPŁATNE

Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie rozpoczyna rekrutację na bezpłatne szkolenia realizowane w ramach projektu Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”.

Projekt jest realizowany przez Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata ul. Malczewskiego 7/82, 35-114 Rzeszów

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia osób dorosłych, zamieszkujących województwo podkarpackie, z wykształceniem średnim i niższym, które zgłaszają z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji oraz potrzebę formalnego potwierdzenia posiadanych kwalifikacji zawodowych, zdobytych w sposób poza-formalny i nieformalny.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.05.2017 r. do 30.06.2018 r. na terenie całego województwa podkarpackiego.

W ramach projektu realizowane będą następujące kursy zawodowe:

a) kursy umożliwiające nabycie kwalifikacji zawodowych w zawodach rzemieślniczych:

 • kucharz: 280h, w tym 220h praktycznych,
 • kelner: 200h, w tym 157h praktycznych,
 • wizażystka: 150h, w tym 117h praktycznych,
 • kosmetyczka: 280h, w tym 220h praktycznych,
 • technolog robót wykończeniowych w budownictwie: 280h, w tym 220h praktycznych,
 • florysta: 220h, w tym 172h praktycznych,
 • operator obrabiarek sterowanych numerycznie: 220h, w tym 172h praktycznych.

b) Kursy przygotowawcze do nabycia kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich:

 • spożywczej (cukiernik, piekarz, rzeźnik/ wędliniarz, kelner, kucharz): 8 gr x 48h,
 • budowlanej, (stolarz, elektryk, monter izolacji budowlanych, monter instalacji gazowych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, monter sieci cieplnych, monter sieci gazowych, monter sieci wodnych i kanalizacyjnych, monter sieci konstrukcji budowlanych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych): 8 gr x 48h,
 • mechanicznej (blacharz, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik / elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz / lakiernik samochodowy, elektromechanik, monter elektronik): 7 gr x 48h,
 • fryzjersko – kosmetycznej i florystycznej: 8 gr x 48h.
Dokumenty rekrutacyjne

“Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”