Stypendium “SEGER Cutting Tools”

Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie wypłaciło po raz pierwszy czterem uczniom odbywającym zajęcia w Centrum stypendium za najlepsze wyniki z zakresu obróbki skrawaniem.
Stypendium ufundowane zostało przez firmę “SEGER Cutting Tools” z Wiśniowej.

Uczniowie którzy otrzymali stypendium to:

  • Krzysztof G. – kl. 2 – operator obrabiarek skrawających.
  • Jakub R. – kl. 2 – operator obrabiarek skrawających.
  • Jakub Ś. – kl. 2 – technik mechanik.
  • Michał W. – kl. 2 – technik mechanik.

GRATULUJEMY.