Spotkanie wywiadowcze

Informujemy wszystkich uczniów oraz rodziców, że spotkanie wywiadowcze dotyczące postępów w nauce oraz zachowania z zakresu zajęć realizowanych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie odbędzie się zdalnie, dnia 25 listopada 2020 roku (środa) o godzinie 17:00, przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Prosimy rodziców i opiekunów o kontakt w taki sam sposób jak na pierwszej wywiadówce.