Sołek CARS

Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie z klasy 3 –  mechanik pojazdów samochodowych odbywają część zajęć praktycznych pod nadzorem nauczyciela zawodu w firmie Sołek CARS w Lutoryżu. Uczniowie Zdobywają  doświadczenie w naprawach blacharskich oraz lakierniczych w pojazdach samochodowych.

Poszerzenie zakresu nauczania  naszych uczniów będzie trwało do końca maja br.  Współpraca jest możliwa dzięki podpisanej umowie współpracy pomiędzy CKZ Dobrzechów a Sołek CARS w Lutoryżu.

Jak widać nasi uczniowie nabywają umiejętności spoza programu nauczania w wiodących przedsiębiorstwach regionu 😉