ROZDANIE ZAŚWIADCZEŃ KKZ

Rozdanie zaświadczeń z ukończenia Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

W sobotę 29 Kwietnia 2017 r. odbyło się w CKP  uroczyste rozdanie zaświadczeń z ukończenia pierwszej edycji  Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego M.19 – Użytkowanie obrabiarek skrawających. W uroczystości uczestniczył  Wicestarosta Powiatu Strzyżowskiego Pan Jan Stodolak.