Próbny alarm ewakuacyjny

W dniu 21 września 2020 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie przeprowadzony został próbny alarm ewakuacyjny z symulacją pożaru samochodu osobowego na terenie jednostki. Ewakuacja uczniów i pracowników placówki przebiegła w sposób wzorowy z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów sanitarno-epidemiologicznych.