Próbna ewakuacja

11 września 2019 roku, w Centrum Kształcenia Zawodowego odbyła się próbna ewakuacja uczniów i pracowników na wypadek pożaru.  Korzystając z obecności firmy specjalistycznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej, pokazano uczniom oraz pracownikom zasady posługiwania się gaśnicami oraz wyjaśniono różnice w ich typach i oznaczeniach.