Pomoc CKZ w wydobyciu i renowacji zabytkowych eksponatów dla Muzeum Silników Stacjonarnych i Techniki Rolniczej w Konieczkowej.

Nauczyciele CKZ w sobotę w dniu 9.01.2021r. uczestniczyli w wydobyciu zabytkowego  silnika gazowego z piwnic budynku NSZZ Solidarność w Krośnie. W trudnych warunkach atmosferycznych po pracochłonnym wydostaniu, silnik został przewieziony do budynku CKZ w Dobrzechowie w celu naprawy i uzupełnienia w brakujące elementy. Uczniowie wraz z nauczycielami w czasie zajęć dodatkowych przeprowadzą gruntowną renowację oraz uroczyste odpalenie/uruchomienia silnika. Tą mozolną ale bardzo satysfakcjonującą  akcję można zobaczyć w zamieszczonym filmie i zdjęciach.