PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH DLA ZAJĘĆ ODBYWAJĄCYCH  SIĘ W CKP

Zajęcia lekcyjne w CKP w dniach rekolekcji odbywają się  do godziny 1120 o godzinie 1120 zostanie podstawiony autobus, który przewiezie uczniów na miejsce odbywania się rekolekcji zgodnie z planem ZST.

W trakcie rekolekcji uczniowie zostają pod opieką wychowawców i księży.

Dla uczniów nieuczestniczących w rekolekcjach w CKP zostaną zorganizowane zajęcia lekcyjne.