Ogólnopolski Tydzień Biblioterapii 2023 w Centrum Kształcenia Zawodowego!

Od 14 do 21 listopada 2023 uczniowie i nauczyciele CKZ dołączyli do obchodów święta biblioterapii pod hasłem  Czytanie daje siłę!  Badania wskazują, że biblioterapia prowadzi do zmniejszenia stresu związanego z chorobą, hospitalizacją czy niepełnosprawnością, powoduje pozytywną zmianę nastroju, rozwija procesy poznawcze, niweluje poczucie osamotnienia i izolacji społecznej oraz wzmacnia wiarę we własne możliwości.  Tę zmianę nastroju zarówno u nauczycieli jak i uczniów można było zauważyć w   trakcie zajęć, w których udział wzięli uczniowie klas: 2TM, 1TM, 1TP, 2TP, 3TS i  2M. Na poprawę ich nastroju wpłynęła lektura książki “Przyjaciele żyrafy. Bajki o empatii”, której autorką jest  Joanna Berendt. Autorka jest coachem, szkoleniowcem i współautorką  wielu publikacji związanych z tematyką Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga, a Aneta Ryfczyńska – pisarką. Stworzyły one projekt bajek promujących komunikację opartą na wzajemnym szacunku, zrozumieniu, współodczuwaniu. Dzięki temu możemy budować piękniejsze, głębsze relacje z ludźmi –  także w szkole. I tego wszystkiego życzy Wam biblioteka na zbliżające się święta Bożego Narodzenia.