Odprawa i szkolenie uczniów na praktykę zawodową

          Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie informuje,  że w związku z rozpoczęciem praktyk zawodowych od dnia 17.11 do 12.12.2014r. odbędzie się  odprawa uczniów i szkolenie z zakresu BHP dla klas:


– klasa 3 Technik Pojazdów Samochodowych, Technik Mechanik,

w dniu 03.11.2014 r. (tj. poniedziałek) godz. 12.25 w sali C11;


– klasa 3 Technik Informatyk,

– klasa 3 Technik Ekonomista,

-klasa 3 Technik Handlowiec,

w dniu 10.11.2014 r. (tj. poniedziałek) godz. 8.30 w sali B6.


Jednocześnie informuję że, uczniowie podczas w/w szkolenia muszą posiadać przy sobie dzienniczki praktyk w języku polskim – uczniowie odbywający praktyki
w Polsce oraz w języku niemieckim – uczniowie odbywający praktyki zagraniczne.