SPOTKANIE WYWIADOWCZE

Planowany harmonogram organizacji zebrań wywiadowczych dla rodziców w CKZ Dobrzechów w roku szkolnym 2023/2024.

Wszystkie spotkania będą organizowane z wykorzystaniem metod i technik na odległość.

Na konto ucznia oraz rodzica (jeżeli posiada aktywne konto) zostanie przesłany przez    e-dziennik link do spotkania.

Aby dołączyć do spotkaniu należy kliknąć w link.

CKZ w Dobrzechowie organizuje 3 spotkania wywiadowcze w roku szkolnym.

  1. 3.10.2023 r. godz. 17.00 – informacyjne dla klas pierwszych ze szkoły branżowej.

– 17.30 – informacyjne dla klas pierwszych technikum.

  • 14.12.2023 r. godz. 17.00 – informacyjne dla wszystkich klas ze szkoły branżowej.

– 17.30 – informacyjne dla wszystkich klas technikum.

  • 16.05.2024 r. godz. 17.00 – informacyjne dla wszystkich klas ze szkoły branżowej.

– 17.30 – informacyjne dla wszystkich klas technikum.