NAUCZANIE W CKZ OD 17.05-28.05.2021

Zgodnie z komunikatem MEN oraz § 4 ust.5 rozporządzeniem z 29 kwietnia 2021 (Dz.U.2021.824) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. w przypadku Centrum Kształcenia Zawodowego wszystkie zajęcia są realizowane stacjonarnie z powodu:

  • W CKZ zajęcia odbywają się tylko 1 lub 2 dni w tygodniu a więc jest to mniej niż 50%
  • W placówce przebywa w danym dniu i w tym samym czasie mniej jak 50% osób.
  • Z powodu małej liczby uczniów w klasie każdemu uczniowi będzie przypisana cała ławka.
  • Ławki są rozmieszczone w odstępach, co 1,5m.
  • Klasy o większej liczbie uczniów będą odbywać zajęcia w auli CKZ.


W związku z powyższym wszyscy uczniowie od 17.05.2021r. w CKZ w Dobrzechowie realizują zajęcia stacjonarnie zgodnie z nowym planem lekcji.