Lekcja SEGER

W dniu 27.11.2018 r zgodnie z podpisaną umową współpracy,  przedstawiciel firmy SEGER Cutting Tools z Wiśniowej przeprowadził lekcję otwartą dla naszych uczniów.
Tematem lekcji było: Znaczenie jakości produkcji narzędzi monolitycznych katalogowych oraz specjalistycznych. Przedstawił także w jaki sposób wylicza się produktywność dla narzędzi  skrawających oraz jak prawidłowo użytkować narzędzia i jak unikać problemów związanych ze zbyt szybkim zużyciem narzędzia w trakcie obróbki skrawaniem.
Ustalono także temat i zakres przygotowania obrabiarki CNC dla zajęć praktycznych na raz następny.