Kursy CNC

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie
 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie oferuje wykonanie usługi edukacyjnej w ramach uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych w formie kursu pn. „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie”. Program nauczania przyjęty przez organizatora obejmują usystematyzowane treści nauczania wybrane z podstaw programowych dla zawodów, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ukierunkowany na nabycie umiejętności związanych z zadaniami zawodowymi na stanowisku operatora obrabiarek sterowanych numerycznie. W wyniku procesu kształcenia uczestnicy nabywają wiedzę i umiejętności pozwalające na obsługę obrabiarek CNC – tokarka, frezarka oraz pisania programów NC do obróbki prostych detali.

Kurs obejmuje 120 godzin zajęć realizowanych w formie wykładowo-ćwiczeniowej. W załączeniu przedstawiamy program kursu, co pozwoli Państwu dokonać wnikliwej analizy naszej oferty.

Z naszej oferty mogą skorzystać osoby prywatne oraz pracownicy skierowani przez pracodawcę.

Zapewniamy Państwu dobrze wyposażoną bazę techno – dydaktyczną oraz profesjonalną kadrę wykładowców.

Termin szkolenia: do uzgodnienia

Tel. (17) 27-60-135 wew.110

Program nauczania CNC