KONTROLA ZESZYTÓW 2017

WYKAZ TERMINÓW KONTROLI ZESZYTÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH – z wpisaną oceną roczną.

  1. Klasy III m do 05.06.2017 r.
  2. Klasy III ws i III wk do 5-6. 06.2017 r.
  3. Klasy I w do 5-6.06.2017 r.
  4. Klasa I m i II m do 02.06.2017 r.
  5. Klasy II ws i II w do 02.06.2017 r.  

Zeszyty zbiera od kolegów i koleżanek jedna osoba, przynosi je do Sekretariatu Szkoły ZST lub CKP.

Pracodawca wypełnia pierwszą stronę w zeszycie zajęć praktycznych, wpisując ocenę roczną oraz wypełnia zaświadczenie na ocenę roczną na ostatniej stronie. 

Za brak uzupełnionego zeszytu (brak podstawy realizacji programu nauczania), uczeń jest nieklasyfikowany na roczną.

Nie oddanie zeszytu w w/w terminie spowoduje obniżenie oceny rocznej.