KONTROLA OCEN I ZESZYTÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

WYKAZ TERMINÓW KONTROLI OCEN I ZESZYTÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ

1. Klasy III m 04.01.2016r.
2. Klasy III w i III ws 05. 01.2016 r.
3. Klasy I ws, I wk 05.01.2016r.
4. Klasa I m i II m 7.01 .2016 r.
5. Klasy II ws i II wk 7.01.2016 r.


Zeszyty zbiera od kolegów i koleżanek jedna osoba, przynosi je do Sekretariatu Szkoły ZST lub CKP.
Pracodawca wypełnia zaświadczenie o ocenie rocznej na str. 38 w zeszycie zajęć praktycznych uczniów, którzy odbywają u niego zajęcia praktyczne do 29-12-2015r.
Za brak uzupełnionego zeszytu, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.