Informacje odnośnie prawa jazdy kat. B

Uczniowie uczący się w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie w zawodach, w których podstawa programowa przewiduje czynności związanych z nauką jazdy samochodem  i obsługą pojazdu samochodowego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B tj:

  • technik pojazdów samochodowych,
  • mechanik pojazdów samochodowych,
  • elektromechanik pojazdów samochodowych,

Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie zorganizuje kurs nauki jazdy samochodem przygotowujący do egzaminu państwowego na  prawa jazdy kat. B.

Kurs można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem 18 lat, o ile uczeń uzyska zgodę rodziców. Dotyczy to uczniów uczących się w klasach drugich technikum i szkoły branżowej I stopnia po gimnazjum oraz w klasie III po szkole podstawowej.  Uczniowie ponoszą tylko koszty badań lekarskich oraz egzaminu państwowego na prawo jazdy.

Dodatkowe informacje udzielane są w Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie tel. 17 2760135