INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW KLAS Im, II tp oraz II tm.

Informujemy, że uczniowie, którzy po raz pierwszy rozpoczynają zajęcia praktyczne w CKP otrzymają zwrot kosztów zakupu odzieży i butów roboczych w wysokości 120 zł.

Komplet odzieży roboczej – buty z twardymi noskami, ubranie robocze oraz czapka z daszkiem.

Zwrot poniesionych kosztów nastąpi do końca września.