Informacja dla słuchaczy KKZ

Zapraszamy słuchaczy KKZ po odbiór Świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, osobiście z dowodem tożsamości. Gratulujemy wszystkim zdanego egzaminu.