Informacja dla pracowników młodocianych

Informuję uczniów klasy III wk i ws że w poniedziałek 15.05.2017r od godziny 9.40 do 10.25 będą przedstawione informacje dotyczące egzaminu czeladniczego oraz będzie także wypełnianie wniosków o Egzamin Czeladniczy. Prosi się uczniów o obecność w szkole oraz posiadanie nr PESEL , zdjęcia 1 szt. do dyplomu i kserokopii umowy o pracę. ( kserokopię umowy można uzyskać w sekretariacie szkoły). Jeżeli uczeń zmieniał pracodawcę to należy dołączyć do wniosku umowy od wszystkich pracodawców.

Proszę o poinformowanie uczniów i wychowawców klas III wk i III ws o spotkaniu.