INFORMACJA DLA GIMNAZJALISTÓW

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie informuje, że wszyscy uczniowie, którzy rozpoczną naukę w Centrum na kierunkach mechanicznych i samochodowych od roku szkolnego 2016/2017 i będą odbywali zajęcia praktyczne w Centrum, otrzymają bezpłatnie ubranie i buty robocze  do zajęć praktycznych.