Informacja

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie informuje, że dni 2,5,6,7 czerwca (piątek, poniedziałek, wtorek, środa) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych z powodu egzaminów zawodowych odbywających się w placówce, natomiast dzień 9 czerwca (piątek) jest dodatkowym dniem wolnym.