informacja

Zgodnie z zarządzeniem dyrektora ZST w Strzyżowie dyrektor CKZ w Dobrzechowie informuje, że dla klas poniżej wymienionych  zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z powodu przebywania uczniów na kwarantannie.

Do dnia 12.12.2021 dla klasy:

  • 1TP i 1 TS (technik pojazdów samochodowych i technik spawalnictwa),

do dnia 09.12.2021 dla klasy:

  • 1m (mechanik pojazdów samochodowych),

do dnia 09.12.2021 r. dla klasy:

  • 2TPS Technikum (technik pojazdów samochodowych, technik spawalnictwa),

do dnia 06.12.202 dla klasy:

  • 4TPM Technikum (technik pojazdów samochodowych, technik mechanik),

do dnia 04.12.2021 dla klasy:

  • 3op (operator obrabiarek skrawających),
  • 3o (operator obrabiarek skrawających),

W powyższych okresach nauczanie prowadzone będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, za pomocą programu MS Teams zgodnie z obowiązującą Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa w Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie w okresie pandemii covid-19 oraz przepisami o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

Nauczyciele umieszczają w kalendarzu aplikacji MS Teams zajęcia zgodnie z obowiązującym planem lekcji  dołączając dyrektora  do zajęć. Zajęcia prowadzi się on-line z terenu placówki.