Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe kwalifikacja M.18 – technik pojazdów samochodowych.

Egzamin z części pisemnej odbędzie się w dniu 08.01.2015 r. (tj. czwartek) o godz. 10.00 w sali nr 16.

Przypominamy uczniom o konieczności zgłoszenia się na egzamin minimum 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu tj. o godzinie 09:30 z ważnym dowodem tożsamości.