Część pisemna egzaminu z wykorzystaniem komputerów

W dniu 19 czerwca 2018 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie po raz pierwszy odbyło się trzy sesje  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z  wykorzystaniem komputerów. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania uczniowie mogli poznać swój prawdopodobny wynik egzaminu bezpośrednio po zakończeniu. Ostateczny wynik będzie znany po sprawdzeniu odpowiedzi i ogłoszeniu przez OKE w Krakowie. Egzamin w takiej formie obecnie przeprowadza tylko około 10% placówek edukacyjnych w Polsce. Do przeprowadzenia takiego egzaminu niezbędny jest niezawodny sprzęt komputerowy oraz stabilne szerokopasmowe łącze Internetowe. CKP posiada dostęp do szerokopasmowego Internetu o przepustowości do 400Mb/s. Uczniowie także byli bardzo zadowoleni z takiej formy egzaminu.

Zdjęcia przedstawiają pracownie z przygotowaniem stanowisk.