Choinka

W Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie zagościła piękna choinka – jeden z najważniejszych symboli Bożego Narodzenia. Mamy nadzieję, że pozwoli ona nam wszystkim oraz odwiedzającym naszą placówkę poczuć magię zbliżających się świąt.