Autobusy Strzyżów-Dobrzechów

Strzyżów-CKP Dobrzechów:
715 – Zielony Koszyk.
718 – Os. Łukasiewicza (Bloki w stronę Jasła).

CKP Dobrzechów-Strzyżów:
1310; 1455 – Centrum Kształcenia Praktycznego.

Uczniowie są proszeni o zgłaszanie ewentualnych sugestii w sekretariacie Centrum.