Akcja #Żonkile

Ten piękny dyplom  nasze centrum otrzymało za udział w projekcie organizowanym przez Muzeum Żydów Polskich “Polin” w Warszawie. Akcja społeczno-edukacyjna #Żonkile – łączy nas pamięć! jest organizowana w szkołach corocznie w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Symbolem akcji jest żonkil z papieru przypinany do ubrania na znak pamięci o tamtych wydarzeniach. W ramach projektu uczniowie klas 4TP, 4TM, 3O, 3M i 1TM uczestniczyli w krótkich pogadankach w trakcie lekcji. Informacje o powstaniu  rozszerzyliśmy o tematykę  mniejszości narodowych na naszym terenie oraz zagadnienia tolerancji i ksenofobii. Z kolei uczniowie klas 2m i 1TS dodatkowo obejrzeli animację “Zdążyć przed Panem Bogiem” opartej na motywach tekstu Hanny Krall.