ZPP docenia kształcenie zawodowe

ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
docenia kształcenie zawodowe.

Kształcenie u pracodawców nie może zastąpić kształcenia praktycznego w szkołach

W opinii pracodawców z Doliny Lotniczej centra kształcenia praktycznego powinny nadal prowadzić praktyczną naukę zawodu, bo są do tego przygotowane. Także dzięki wielomilionowym inwestycjom, finansowanym z funduszy unijnych i budżetów powiatów. Przedsiębiorcy nie powinni wyręczać centrów w pełnieniu tej funkcji, bo nie mają na to ani czasu, ani pieniędzy. Mogą jedynie finalizować z zakładzie pracy ostatni etap praktycznej nauki zawodu. Placówki edukacyjne i przedsiębiorcy powinni ze sobą ściśle współpracować. Takie wnioski płyną z ostatniego spotkania samorządowców powiatowych uczestniczących w grupie wymiany doświadczeń na temat aspektów zarządzania edukacją zawodową. Tematem ostatniego spotkania grupy, które odbyło się w 7 i 8 grudnia br. w powiecie łańcuckim, była współpraca szkół zawodowych z pracodawcami w kontekście ostatnich zmian systemowych w szkolnictwie zawodowym.

Uczestnicy spotkania zapoznali się charakterystyką łańcuckiego Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej. Placówka, jedna z kilkunastu w regionie, pełni dziś funkcję Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania. Jest to wynik przeprowadzenia przez powiat łańcucki wielu działań modernizacyjnych, finansowanych z budżetu powiatu oraz z funduszy europejskich.

Gośćmi spotkania z samorządowcami byli przedstawiciele podkarpackiej Doliny Lotniczej, stowarzyszenia grupującego 160 przedsiębiorstw przemysłu lotniczego, zatrudniających łącznie ponad 30 tys. pracowników. Dyrektor stowarzyszenia przedstawił opracowany przez stowarzyszenie system wsparcia, jakie organizacja świadczy na rzecz szkół zawodowych i ogólnokształcących w regionie, zarówno techników i szkół zawodowych, jak i liceów, podstawówek, a nawet przedszkoli (tzw. dziecięcia politechnika). Dyrektor stowarzyszenia wyraził opinie, iż centra kształcenia praktycznego mają swoje trwałe miejsce i bardzo ważną rolę w praktycznej nauce zawodu i nie wyobraża sobie kształcenia zawodowego bez tych placówek. W jego opinii nie można budować nowego systemu kosztem niszczenia tego, co udało się do tej pory zbudować. Wskazując na dwanaście podkarpackich centrów kształcenia praktycznego, działających na obszarze funkcjonowania Doliny Lotniczej, podkreślił, jak długą drogę przeszły te placówki, dzięki inwestycjom samorządowym wspomaganym znaczącym udziałem funduszy unijnych. Spowodowało to zasadniczą zmianę jakościową ich funkcjonowania.

Podobnie wypowiadał się właściciel jednego przedsiębiorstw tworzących Dolinę Lotniczą i zatrudniających absolwentów łańcuckiego centrum kształcenia praktycznego. Mówił, iż jego firma nie ma możliwości (czasu ani pieniędzy) na wyręczanie szkół. Jego zdaniem, przedsiębiorstwo może dołożyć ostatni etap w kształceniu praktycznym, ale nie może i nie powinno go zastępować.

Samorządowcy, którzy spotkali się w Łańcucie uczestniczą w projekcie “Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”, realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Związek Miast Polskich przy współpracy Związku Powiatów Polskich. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.