Technik spawalnictwa

Technik spawalnictwa to nowy zawód, z dużym zapotrzebowaniem na pracowników branży spawalniczej na poziomie podstawowym – spawacz, jak i średnim – technik spawalnictwa. Obecnie żadna gałąź przemysłu nie obejdzie się bez spawacza. Praca jest ciekawa, dla ludzi kreatywnych z pasją. Po zdobyciu kwalifikacji znajdą oni zatrudnienie w Polsce i za granicą, gdzie będą cenionymi fachowcami. Współczesne technologie pozwalają  wykonywać konstrukcje z zastosowaniem technik CAD/CAM, których Cię nauczymy.

Informacje dodatkowe:

Przygotowanie do zawodu spawacza wymaga nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również poznania strony praktycznej. Centrum Kształcenia Zawodowego, dzięki współpracy z firmami branżowymi, daje swoim uczniom możliwość odbywania praktyk oraz stażu wakacyjnego w miejscach, gdzie w przyszłości mogą znaleźć pracę.

W czasie nauki uzyskasz następujące kwalifikacje:

 • Kwalifikacja 1- MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
 • Kwalifikacja 2- MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik spawalnictwa będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • połączeń spawanych różnymi metodami spawalniczymi: spawanie w osłonie gazów ochronnych MIG/MAG i TIG, spawanie gazowe, spawanie elektryczne,
 • projektowania połączeń konstrukcyjnych oraz części maszyn przy pomocy oprogramowania typu CAD,
 • oceny złączy spawanych i obsługi urządzenia kontrolno-pomiarowego,
 • naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
 • nadzorowania przebiegu wytwarzania konstrukcji spawany.

Technik spawalnictwa znajdzie zatrudnienie w:

 • w budownictwie przemysłowym,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych,
 • zakładach usługowo-naprawczych jako specjalista z zakresu łączenia metali,
 • na stanowiskach nadzoru technicznego, jako technolog, konstruktor, organizator przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,
 • jako kontroler jakości, konserwator i pracownik z zakresu utrzymania ruchu.


Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Zawód ten obejmuje naukę wszystkich przedmiotów ogólnych w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie, natomiast przedmioty zawodowe oraz zajęcia praktyczne odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie.

W technikum przedmioty zawodowe obejmują:

 • rysunek techniczny,
 • podstawy konstrukcji maszyn,
 • podstawy spawalnictwa,
 • naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń,
 • nadzorowanie przebiegu wytwarzania konstrukcji spawanych,
 • organizacja i wykonywanie procesów spajania.

Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach związanych z budową maszyn, elektrotechniką, automatyzacją obróbki i wielu innych.

Korzyści dla ucznia:

1. Uczniowie będą korzystali w trakcie nauki z nowoczesnej i bardzo dobrze wyposażonej bazy dydaktycznej.

2. Wszyscy uczniowie, którzy rozpoczną naukę w CKZ od września otrzymają bezpłatnie ubranie robocze służące do nauki zawodu.

3. Każdy uczeń uczęszczający na zajęcia do Centrum Kształcenia Zawodowego może bez ponoszenia kosztów naprawić swój samochód.

4. Centrum Kształcenia Zawodowego znajduje się w spokojnej i bezpiecznej okolicy.

5. Uczniowie mają zapewniony bezpłatny i bezpieczny dojazd na zajęcia w CKZ pomiędzy Strzyżowem, a Dobrzechowem.