TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Technik pojazdów samochodowych 311513

 1. Technik pojazdów samochodowych to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Jest to kierunek związany z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.  Zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe.
 2. Informacje dodatkowe
  a) W zawodzie technik pojazdów samochodowych, Centrum Kształcenia Zawodowego przygotowuje uczniów do prowadzenia pojazdów samochodowych oraz oferuje bezpłatny kurs nauki jazdy samochodem przygotowujący do uzyskania prawa jazdy.
  b) Uczniowie dodatkowo na zajęciach pozalekcyjnych mają możliwość nauki modelowania przestrzennego oraz obsługi  drukarek 3D.
  c) Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w nowoczesnych zakładach naprawy pojazdów samochodowych oraz mają możliwość wyjazdu na płatną praktykę do zakładu mechanicznego w Niemczech.
  d) Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość ukończenia dodatkowych kursów, które dają nowe kwalifikacje zawodowe.
 3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Uczniowie uczący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych  w ZST w Strzyżowie  będą przygotowani do egzaminu z kwalifikacji MOT.05 oraz MOT.06.

MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych 

MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 1. Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

a) organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
b) oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw,
c) wykonywania napraw pojazdów samochodowych,
d) kontrolowania jakości wykonanych napraw,
e) prowadzenia usług motoryzacyjnych,
f) sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych,
g) prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych,
h) kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

 1. Technik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie w:
  a) stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
  b) zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
  c) stacjach kontroli pojazdów,
  d) przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
  e) instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami,
  f) instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym,
  g) przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.
 2. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Zajęcia ogólnokształcące odbywają się w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie w nowo odremontowanych i dobrze wyposażonych pomieszczeniach. Zajęcia teoretyczne zawodowe i praktyczne odbywają się w laboratoriach i  pracowniach w Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie to nowoczesna placówka powstała w 2014r. Wyposażona jest w nowoczesną bazę dydaktyczna do nauki zawodów mechanicznych. Posiada najnowszy sprzęt komputerowy i multimedialny, każda pracownia posiada tablicę interaktywną. Placówka wyposażona jest w łącze Internetowe o przepustowości 400 Mb/s. Uczniowie uczący się zawodu technik pojazdów samochodowych korzystają z:

1) Pracowni podstaw konstrukcji maszyn.

2) Pracowni podstaw motoryzacji.

3) Pracownię elektrotechniki i elektroniki samochodowej.

Pracownie do zajęć praktycznych:

a) Biuro serwisowe wyposażone w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu dla nauczyciela i uczniów wyposażone w katalogi części zamiennych i specjalistyczne programy do obsługi i diagnostyki pojazdów.

b) Pracownię z kompletną linią diagnostyczną do badania stanu technicznego pojazdów z urządzeniem do badania geometrii pojazdu w technologii 3D,

c) Pracownie do kontroli i naprawy pojazdów samochodowych wyposażone w stanowiska z podnośnikami samochodowymi, pojazdy samochodowe nowe i używane do nauki zawodu, montażownicę i wyważarkę kół, myjkę do kół, prasę hydrauliczną, stanowisko do pomiaru emisji spalin,

– stanowisko diagnostyki elektronicznej wyposażone w skanery diagnostyczne z oprogramowaniem i danymi diagnostycznymi pojazdów do weryfikacji wyników pomiarów,

–  stanowiska do obróbki ręcznej i maszynowej, wyposażone w: tokarki, frezarki oraz inne maszyny do obróbki maszynowej, stanowiska ślusarskie,  stacja do obsługi klimatyzacji, stanowisko do wymiany materiałów eksploatacyjnych.

Korzyści dla ucznia:

1. Uczniowie będą korzystali w trakcie nauki z nowoczesnej i bardzo dobrze wyposażonej bazy dydaktycznej.
2. Wszyscy uczniowie, którzy rozpoczną naukę w CKZ od września otrzymają bezpłatnie ubranie robocze służące do nauki zawodu.
3. Każdy uczeń, który wybierze naukę w zawodzie technik pojazdów samochodowych będzie miał zorganizowany przez CKZ kurs nauki jazdy samochodem, przygotowujący do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B.
4. Każdy uczeń uczęszczający na zajęcia do Centrum Kształcenia Zawodowego może bez ponoszenia kosztów naprawić swój samochód.
5
. Centrum Kształcenia Zawodowego znajduje się w spokojnej i bezpiecznej okolicy.
6. Uczniowie mają zapewniony bezpłatny i bezpieczny dojazd na zajęcia w CKZ pomiędzy Strzyżowem, a Dobrzechowem.