TECHNIK MECHANIK

Technik mechanik 311504

  1. Technik Mechanik, ambitny i wymagający zawód przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość.
  2. Informacja dodatkowe Absolwent technika mechanika jest poszukiwaną grupą zawodową, która znajduje zatrudnienie w przemyśle stoczniowym, motoryzacyjnym oraz lotniczym i ogólno-mechanicznym.
  3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających
MEC.09
 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

  1. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie operator obrabiarek skrawających będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

a) Organizowania i nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń
b) Instalowania i uruchamiania obiektów mechanicznych wprowadzanych do eksploatacji
c) Eksploatowania maszyn i urządzeń
d) Projektowania prostych obiektów mechanicznych
e) Sporządzania dokumentacji konstrukcyjnej

5. Technik Mechanik skrawających znajdzie zatrudnienie w:

a) Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
b) Praca w przemyśle maszynowym
c) Praca w przemyśle lotniczym
d) Praca w przemyśle stoczniowym
e) Praca w przemyśle motoryzacyjnym
f) Praca w transporcie, rolnictwie

Po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach związanych z budową maszyn, elektrotechniką, automatyzacją obróbki i wielu innych.

Uczniowie uczą się przedmiotów rozszerzonych: język obcy (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.

Korzyści dla ucznia:

1. Uczniowie będą korzystali w trakcie nauki z nowoczesnej i bardzo dobrze wyposażonej bazy dydaktycznej.
2. Wszyscy uczniowie, którzy rozpoczną naukę w CKZ od września otrzymają bezpłatnie ubranie robocze służące do nauki zawodu.
3. Najlepsi uczniowie w zawodzie Technik mechanik w klasie III otrzymają stypendia w wysokości 1000 zł., ufundowane przez firmę SEGER Cutting Tools z Wiśniowej.
4. Każdy uczeń uczęszczający na zajęcia do Centrum Kształcenia Zawodowego może bez ponoszenia kosztów naprawić swój samochód.
5
. Centrum Kształcenia Zawodowego znajduje się w spokojnej i bezpiecznej okolicy.
6. Uczniowie mają zapewniony bezpłatny i bezpieczny dojazd na zajęcia w CKZ pomiędzy Strzyżowem, a Dobrzechowem.