ŚLUSARZ

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Ślusarz (722204)

 1. Ślusarz, ambitny i wymagający zawód przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość
 2. Informacja dodatkowe Absolwent kierunku ślusarz jest poszukiwaną grupą zawodową, która znajduje zatrudnienie w przemyśle stoczniowym, motoryzacyjnym
  , budownictwie i przemyśle metalowym.
 3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

 1. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie ślusarz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

a) Wykonywania elementów maszyn i urządzeń
b) Naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
c) Wykonywania połączeń
d) Konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

 1. Ślusarz znajdzie zatrudnienie w:a) Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
  b) Praca w przemyśle maszynowym
  c) Praca w przemyśle stoczniowym
  d) Praca w przemyśle motoryzacyjnym
  e) Praca w transporcie,

Uczniowie uczą się przedmiotów : język obcy (angielski, niemiecki lub inny), matematyka.

 1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Centrum Kształcenia Zawodowego posiada:

–  pracownię rysunku technicznego, wyposażoną w: 16 stanowisk komputerowych dla uczniów, w klasie  znajduje się  drukarka tablica interaktywna z projektorem multimedialnym,  wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, pakiet programów biurowych, program do wykonywania rysunku technicznego (AutoCad 2012, AutoCad2016, pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej, normy dotyczące zasad wykonywania rysunku technicznego maszynowego

– pracownię technologii, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, tablicę interaktywną z rzutnikiem multimedialnym,

–  przyrządy do wykonywania pomiarów długości i kąta części maszyn, narzędzia i przyrządy do wykonywania prac ślusarskich, wyroby ślusarskie, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń,

Warsztaty szkolne, w których odbywają się zajęcia praktyczne wyposażone są w:

–  stanowiska do wykonywania elementów maszyn i urządzeń oraz narzędzi

– stoły warsztatowe z imadłami,

– narzędzia i przyrządy do trasowania,

– przyrządy pomiarowe,

– narzędzia do obróbki ręcznej metali,

–  maszyny i urządzenia, takie jak: wiertarka stołowa, tokarka uniwersalna, frezarka uniwersalna, nożyce dźwigniowe,

– stanowiska do łączenia elementów poprzez nitowanie, zgrzewanie, lutowanie i spawanie,

–  stanowiska do naprawy i konserwacji maszyn, urządzeń oraz narzędzi  wyposażone w: stół warsztatowy z imadłem, narzędzia do obróbki ręcznej, narzędzia do wykonywania demontażu i montażu, narzędzia i przyrządy do trasowania, przyrządy pomiarowe, maszyny i urządzenia, takie jak: wiertarka stołowa, tokarka uniwersalna, frezarka uniwersalna, szlifierkę ostrzałkę, narzędzia do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych.

Korzyści dla ucznia:

1. Uczniowie będą korzystali w trakcie nauki z nowoczesnej i bardzo dobrze wyposażonej bazy dydaktycznej.
2. Wszyscy uczniowie, którzy rozpoczną naukę w CKZ od września otrzymają bezpłatnie ubranie robocze służące do nauki zawodu.
3. Każdy uczeń uczęszczający na zajęcia do Centrum Kształcenia Zawodowego może bez ponoszenia kosztów naprawić swój samochód.
4
. Centrum Kształcenia Zawodowego znajduje się w spokojnej i bezpiecznej okolicy.
5. Uczniowie mają zapewniony bezpłatny i bezpieczny dojazd na zajęcia w CKZ pomiędzy Strzyżowem, a Dobrzechowem.