Rekrutacja na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Rekrutacja na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie oferuje
bezpłatne
Kursy Kwalifikacyjne w zawodach samochodowych,

 Rekrutacja trwa do 30.06.2017r !

Nie zwlekaj, już dziś zapisz się na bezpłatny kurs kwalifikacyjny!

 Zajęcia odbywać  się będą w systemie zaocznym,  wieczorowym  lub stacjonarnym w zależności od zebranej grupy.

  DO WYBORU W ZAWODZIE SAMOCHODOWYM – KWALIFIKACJA :

 • 18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
  (820 godz. – 2 semestry w systemie stacjonarnym),
  (533 godz. – 2 semestry w systemie zaocznym).

 • 12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
  (420 godz. – 2 semestry w systemie stacjonarnym),
  (273 godz. – 2 semestry w systemie zaocznym).

 • 42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
  (110 godz.- 1 semestr w systemie stacjonarnym),
  (72 godz.- 1 semestr w systemie zaocznym).

Po zdaniu egzaminu z trzech w/w kwalifikacji i ukończeniu wykształcenia średniego ogólnego, które można uzyskać w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie uczęszczając do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (zapisy już trwają). Słuchacz kursu otrzyma z OKE dyplom ukończenia technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych.

jpg1

Jeżeli ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy tylko z kwalifikacji M18 i zda egzamin z  kwalifikacji oraz posiada/ukończy szkołę zawodową to uzyska dyplom wydany przez OKE w Krakowie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

jpg2

Warunki przyjęcia na kursy kwalifikacyjne:

 • ukończone 18 lat,

 • ukończone minimum gimnazjum lub ośmioletnia szkoła podstawowa,

 • złożenie kompletu dokumentów: formularz zgłoszeniowy, kserokopia świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenie z OKE – absolwenci gimnazjów zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w zawodzie, kserokopia dowodu osobistego. (niezbędne dokumenty można pobrać ze strony ckzdobrzechow.edu.pl – zakładka kwalifikacyjne kursy zawodowe)

Rekrutacja na kursy kwalifikacyjne prowadzona jest przez Centrum Kształcenia Praktycznego Dobrzechów 471 C  do dnia 15.08.2015 w sekretariacie Centrum.

KONTAKT:

Centrum Kształcenia Praktycznego
Dobrzechów 471 C 38-100 Strzyżów
tel.: (17)2760135 wewn. 110
fax: (17)2760135 wewn. 128
ckp.dobrzechow@gmail.com